Контакти

Централен офис и производствени помещения на ОМЕГА ДИЗАЙН БГ ООД

Адрес: ул. „Войводина могила“ № 48
кв. Княжево
София
1619
Телефон: 0897 880 822
E-mail: info@omegadesign.bg